Shqip

Platform: iPhone & iPad

Category: News

Version: 1.3

Downloads: 222

Price: Free

0 Reviews


On other platforms:

Similar WP

App Icon
by PO Web
Reviews: 2
FREE

App description:

SHQIP është aplikacion për përdorues të avancuar. Nuk përdoren TV kanale të palejuara ose të jashtëligjshme. Mirëmbajtja e aplikacionit bëhet në mënyrë të rregullt.

Aplikacioni ofron funksione të avancuara për personalizim të aplikacionit, siç është personalizimi i HOME, me numër të lajmeve për kategori, për burim dhe njëkohësisht ju ofron mundësi të menaxhimin e plotë të burimeve tuaja të preferuara, renditja e kategorive, filtrimin dhe klasifikimi i kategorive, fshirja dhe deaktivizimi i burimeve, raportimi i nje kanali, radio stacioni etj.

Të veçanta të tjera
- Aplikacioni aktualizohet në kohë reale (Real-time), lexon lajmet, rendit sipas orës së fundit të publikimit dhe sipas prioritetit që keni caktuar. Intervali i aktualizimit të lajmeve mund të caktohet ndaras. 
- Radio- Aplikacioni sinkronizon dhe verifikohen rregullisht burimin e Radios, klasifikohet nëse është funksional apo jo dhe ju mundeson te shihni statusin në kohë reale.
- Mundësia e raportimit në rast problemesh. Mundësia për sugjerim të burimit, radio apo TV kanalit. 

SHQIP kryen një proçes automatik për të gjitha lidhjet e vendosura të Radio & TV stacioneve dhe sigurohet që ato janë funksionale ose alarmon administratorin në raste të ndryshme


TAG: app, iPhone & iPad,News


Similar Apps

App Icon
by Hasan Cana
Reviews: 29
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 14
FREE
App Icon
by Agon Gashi
Reviews: 94
FREE
App Icon
by APPSIX SH.P.K.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Lis Pepshi
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Erjon Billa
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Jasmin Saliji
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Arlind Pajaziti
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Arlind Pajaziti
Reviews: 6
FREE
App Icon
by Arlind Pajaziti
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Agush Mustafa
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Hakan Kozakli
Reviews: 31
FREE

More from developer

App Icon
by Appbites SH.P.K.
Reviews: 5
FREE
App Icon
by Logic sh.p.k
Reviews: 0
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
$1.99
App Icon
by Telegrafi sh.p.k.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by APPSIX SH.P.K.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by TRIGONOM SH.P.K.
Reviews: 0
FREE
App Icon
by APPSIX SH.P.K.
Reviews: 0
FREE