قرآن با ترجمه فارسی و تفسیر

Platform: iPhone & iPad

Category: Book

Version: 8.0

Downloads: 1582K

Price: Free

9695 ReviewsApp description:

قرآن با ترجمه فارسی و تفسیر

قرائت قرآن و تفسير آن را با روش امروزين روى گوشى هوشمند و تبلت خود دريافت كنيد. با نرم افزار قرآنى ما رابطه حسى دلپذيرى را با كلام الهى تجربه خواهيد كرد 

مشخصات نرم افزار
 
• مصحف كامل قرآن
• ترجمه فارسى آيات 
• تفسير المیزان (علامه طباطبايى) و تفسیر نمونه (آیت الله مکارم شیرازی) مرتبط با هر آيه به زبان فارسی
• قرائت ترتيل آيه به آيه با صداى استاد شهريار پرهيزکار
• گوش دادن به ترجمه گويا (استاد فولادوند)، آيه به آيه، به همراه ترتيل و یا به صورت مجزا	
• امکان دانلود و گوش دادن به تفسیر گويا (استاد محمدعلی انصاری)، آيه به آيه، به همراه امکان ضبط دائمی فایل‌های صوتی
• قابليت اشتراك گذارى فایل‌های صوتی مربوط به هر آيه (ترتیل، ترجمه و تفسیر گویا) در شبكه‌هاى اجتماعی
• قابليت كپى كردن و اشتراك گذارى متن و ترجمه‌ی آیات در شبكه‌هاى اجتماعی
• قابليت جست‌وجو در بين آيات و كلمات قرآن و ترجمه‌ی آن
• قابليت جست‌وجو در تفسير الميزان و نمونه
• برای استفاده‌ی راحت‌تر در تاریکی شب Night Mode قابليت حالت شبانه
•  قابليت انجام بزرگ‌نمايى متن قرآن و ترجمه‌ی آن و تفسیر 
• نشانه گذارى صفحات قرآن جهت تشخيص و دسترسى سريع 
• نشانه گذارى آيات دلخواه و برگزيده
• امکان تنظیم زمان یادآوری برای قرائت روزانه‌ قرآن مجید 
• نمایش «آیه روز» به طور روزانه و در زمان دلخواه
• راهنماى استفاده از نرم افزار

------------------------

Quran with Farsi Translation and Tafsir Almizan

Read and listen to Quran, and study and learn its tafsir.

Our Quran reader app gives you a pleasant experience with its intuitive interface and offers a stylish way to read Quran and its tafsir on your smartphones and tablets.

The app features: 

• Complete Quran like the actual Mus'haf
• Translation of each verse in Farsi 
• Tafsir Almizan in Farsi by Allamah Tabatabaei and Tafsir Nemooneh by Ayatollah Naser Makarem Shirazi linked to each verse 
• Verse-by-verse audio recitation by Shahriar Parhizkar
•  Farsi audio translation (Fooladvand), verse by verse
•  Farsi Audio Tafsir (Muhammad Ali Ansari), verse by verse, with download manager
• Sharing audio files (Tartil, Translation and Audio Tafsir) on social media
• Copy/pasting a verse or sharing on social media
• Full-text search throughout Quran verses and its translation
• Full-text search throughout Tafsir Almizan
• Night Mode option for an easier nighttime reading
• Zoom in/Zoom out feature
• Bookmarks for marking your progress or quick access
• Favourites to mark verses that you like
• Reminder for daily recitation of Quran
• Daily display of "The Verse of The Day"
• App tour guide teaching you how to use the app features


TAG: app, iPhone & iPad,Book


Similar Apps

App Icon
by Mohammad Anwar
Reviews: 19
FREE
App Icon
by Majid Sharifi
Reviews: 806
FREE

More from developer

App Icon
by Reza Peroz
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Peroz
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Peroz
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Jazayeri
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Ibrahim
Reviews: 0
$0.99
App Icon
by Reza Movahedi
Reviews: 6
$0.99
App Icon
by Reza Ataiy
Reviews: 0
FREE
App Icon
by Reza Qorbani
Reviews: 7
$0.99